środa, 25 maja 2016

Stawianie sztachety z plastyku na plot i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu do urzędu prócz szczególnych wypadków.

Konstrukcja plotki PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to ani raportowania tego faktu gminie oprócz szczególnych wypadków.

Balustrady z plastiku na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma przylegającymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów niedaleko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ploty plastikowe na plot i furtę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu i proponowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w celach budowlanych i o ile jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji sztachety z plastyku na plot i furtę sztachetowa zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy zamierzane ogrodzenie PCV na ogrodzenie i furtkę sztachetowa jest niezgodne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy projektowane balaski plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza